Disclaimer


Disclaimer

 

Op het gebruik van deze website (www.wellnessvlaardingen.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van Informatie

 

Wellness Vlaardingen streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, staat Wellness Vlaardingen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wellness Vlaardingen aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Wellness Vlaardingen en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

 

Wellness Vlaardingen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan, ofschoon Wellness Vlaardingen de benodigde technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Wellness Vlaardingen te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

 

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Wellness Vlaardingen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wellness Vlaardingen aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle publicaties en uitingen van Wellness Vlaardingen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigt, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat Wellness Vlaardingen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Voor het gebruik van afbeeldingen (zoals o.a. logo’s en beeldmateriaal) van andere organisaties heeft Wellness Vlaardingen toestemming gevraagd en verkregen van de betreffende organisaties. Indien hier vragen over bestaan wil Wellness Vlaardingen u nadrukkelijk verzoeken om contact op te nemen.

PDF

Voor een PDF bestand van de disclaimer Klik Hier